Forside    Taler    Kap Verde    Møder    Tema    Børnekirke    Billedarkiv    Kontaks os    Links

Blåkilde Frikirke   
Blåkildevej 1 - 2630 Taastrup tlf. 5387 8585


 

Bøn for Danmark og nationerne i Domkirken


Store Bededag holdes der bøn for Danmark, Ukraine og andre lande i Københavns Domkirke. ”Mit hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag” sagde Jesus, Mark. 11:17.
Arrangeres af en gruppe internationale præster, folkekirke og frikirke præster. Alle er velkomne.
 

I Københavns Domkirke ”Vor Frue Kirke” arrangeres der bøn St. bededag, fredag den 13. maj kl. 14.00 til 15.30 For alle der ønsker at bede for vort land.  

Vi vil bede for Danmark og nationerne inklusiv Ukraine og de mange flygtninge der er ankommet til vort land og den vestlige verden i disse måneder. 

Indført i 1686

Store Bededag blev indført den 27. marts 1686 hvor mange mindre bededage blev slået sammen til én Stor Bededag. Vi er meget taknemmelige for de mange generationer af kristne, der igennem tiden før os har kæmpet og bedt for vort land, bedt for Fred, Frihed, Demokrati og Velstand, som har bedt om at: ”Gud vil bevare Danmark”. 

St. Bededag har siden været helligdag i Danmark. 

Kristne fra mange forskellige traditioner ønsker igen at bruge dagen til det den oprindelig var tiltænkt, som en bededag for vores nation, at kristendommen må blive styrket og at vi må se fornyelse og vækkelsen i mange kirker, ud over det ganske land. 

Denne gode tradition er nu, siden 2003 blevet taget op af en gruppe Internationale præster med Ravi Chandran, tidligere hinduist, som leder og initiritiv tageren. Leder gruppen, som er tværkirkelig og tværkulturel, ønsker at bede for Danmark og velsigne Danmark. De håber at lignende initiativer sker i andre byer ud over landet. Århus og Odense er allerede i gang. 

Et nøgle-vers for disse Internationale præster, også kaldet (PFN) er dette:
”Arbejd for, at den by, I nu bor i, får fremgang, og bed Herren om at velsigne den, for når det går godt for den, går det også godt for jer”.
Jeremias 29:7 

Dette arrangement i Vor Frue kirke, St. Bededag, er ikke kun for de mange Internationale kirker, men for alle kristne i Danmark, som vil bede for vort land. 

Guds løfter kan ikke svigte
Vi har rigtig mange gode løfter i Guds ord om at Gud hører bøn og giver os det vi beder om. Gud er trofast selvom vi er utro. Guds løfter kan ikke svigte, skriften kan ikke omstødes. Om så alt andet forgår så vil Guds ord og løfter bestå. ”Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd. siger Hærskares Herre” Zak. 4:1-10

”Der er nemlig kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus”. 1 Timoteus 2:1-6

Omvendelse
”Hvis jeg fremover sender sygdomsepidemier iblandt jer, og hvis mit folk da ydmyger sig i bøn, søger mig og vender sig fra deres onde handlinger, da vil jeg høre deres bøn i Himlen, tilgive deres synder og genoprette deres land”. 2. Krøn.7:13-15.

”Gud har givet Jesus al magt i himlen og på jorden” Matt. 28:18

”Det, I sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i Himlen, og det, I åbner op for på jorden, er der åbnet op for i Himlen. Hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min Far i Himlen gøre for jer”. Matt. 18:19-20

”Der vil ikke være den ting, som ville være umuligt for jer” Matt. 17:20.

”Bed, så skal I få. Søg, så skal I finde. Bank på, så vil døren blive lukket op for jer. For den, som beder, får. Den, der søger, finder, og døren lukkes op for den, som banker på.” Matthæus 7:7-11
Jesus er Herre I Danmark er det de folkevalgte politikere der har lovgivningens magten, politiet har den udøvende magt og domstolene den dømmende magt. Men bag ved denne 3 deling af magten, er den åndelige sandhed at:

”Kristus er Herre over alle myndigheder, autoriteter, magter og herskere, ja over enhver autoritet i denne verden såvel som i den kommende. Gud har lagt alle ting under hans herredømme og på alle områder gjort ham til leder for menigheden”, Efeserne 1:21-23
 

Kom og vær med!

Lad os derfor mødes i Domkirken i København, St. Bededag den 13 maj kl. 14.00 til kl. 15.30 og bede med stor frimodighed, taknemmelighed og glæde for Danmark, for vores regering, for politiet og domstolene. For Hendes Majestæt

Dronning Magrethe og hele hendes hus, for Folkekirken, frikirkerne og de Internationale Kirker. Lad os bede om fornyelse og vækkelse. Om at Guds navn må være helligt, at Guds rige må komme i vort land, ar Guds vilje må ske i Danmark, sådan som den sker i himmelen. 

Velkommen til enhver, til bøn for Danmark, i Domkirken i København.