Forside    Taler    Kap Verde    Møder    Tema    Børnekirke    Billedarkiv    Kontaks os    Links

Blåkildekirken   
Blåkildevej 1 - 2630 Taastrup tlf. 5387 8585


           

En ny verdensorden

Vi er vel alle enige om, at vi lever i en yderst alvorlig tid. Grov vold er tiltagende, krig og hungersnød hærger vor jord.
* Miljøet er truet, og naturkatastrofer hører til dagens orden. Vi lever faktisk på en tikkende bombe, - og alle ved det inderst inde.

Er der så en fremtid for vor jord?

Bibelen siger, at der er en fremtid. En ny verdensorden er ved at træde frem, men slet ikke som der skrives om i pressen.
* Nej den verdensorden, som Bibelen taler om, drejer sig om Jesu Kristi tilsynekomst. Er du klar over, at der findes mange
profetier i Bibelen, om denne begivenhed?

Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, "Hvorfor står I
og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde,
som I har set ham fare op til himlen."
(Apostlenes Gerninger 1:10-11)

For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes, og månen
ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. * Da skal Jesu Kristi tegn komme til syne på himlen,
og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Jesus Kristus komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.
(Matt 24:27-30)

Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham,
også de, som har gennemboret ham; og alle jordens
folkestammer skal jamre over ham.    ja. Amen
(Johs ÅB. 1:7)

Denne gang kommer han ikke som det lille uskyldige barn i krybben som for over 2000 år siden. Heller ikke for at dø for dine og mine synder.
* Nej, denne gang kommer den levende og opstanden Guds søn i frygtindgydende hellighed og majestæt, - i en herlighed som vi slet ikke kan
forestille os. Han kommer for at drive al ondskab ud fra denne jord, ikke med våben i hånd, men ved åndelig krigsførelse - ved sin munds
vældige Ord. Det var ham, som i begyndelsen skabte universet - ved sit mægtige ord. Det bliver også ham, der skal dømme verden, når ondskaben
er på sit højeste.

Vi er nu på vej ind i denne tid. Mange falske profeter forkynder fred, fred og ingen fare. Tro dem ikke! Bibelen taler klart og tydeligt om den stor
trængselstid umiddelbart før Jesu tilsynekomst.
(læs Matt 24 og Luk 21)

Derfor, hvem du end er, som læser disse linjer, søg Gud medens der endnu er tid og bered dig til hans søns komme til vor jord. Jesus Kristus er
Guds kærlige svar til en fortabt menneskehed og en fortabt jord. han ønsker at frelse det fortabte, og at starte med dig og mig. Har du sønnen,
har du også faderen, og du er gået over fra død til liv.

Folderen udgivet af Blåkildekirken maj 1993

 

Siden er opdateret: 01-05-2020 08:16