Forside    Taler    Poscast    Møder    Tema    Børnekirke    Billedarkiv    Kontaks os    Links

Blåkilde Frikirke   
Blåkildevej 1 - 2630 Taastrup tlf. 5387 8585


SERBIEN
 

Blåkildekirken vil gerne invitere dig til en Serbien aften  (tryk er for dansk)

Бла̊килдекиркен желите позвати Вас на вече Србија  (притисак је на српски)

Blåkildekirken would like to invite you to an evening of Serbia  (pressure is too English)
 

     SERBIEN  

 
 

Dansk

Blåkildekirken vil gerne invitere dig til en Serbien aften, vi vil denne aften lave en cd som vi sender ned til Serbien. Har du ønske om at deltage i udarbejdelse af denne cd, er du meget velkommen. Efter mødet drikker vi kaffe/te og hygger os lidt i kantinen.

Blåkildekirken har pt. sendt 50 bibler til Serbien, på deres sprog så de kan læse Guds sande ord. Det er pragtfulde nyheder vi modtager fra Serbien. Sidst en mand som skulle have fjernet sit ene ben på grund af sukkersyge (havde et sukker tal på over 30) han har nu et næsten normalt sukker tal og skal ikke opereres, han havde også et alt for højt kolesterol tal det er lige ledes på vej ned. Ez 34,12  Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmets dag.


Blåkildekirken hjælper mennesker i Jesus navn i Serbien. Jesus har helbredt flere i Serbien.

Fredag lavede vi en ny cd, nummer 8 i rækken, som vi vil sende til Serbien, der vil denne aften også blive plads til sang, musik, bøn og tale. Har du noget at bidrage med denne aften mød op og bring det videre.

*

Jesus i Serbien.

At høre om Jesus i Serbien, kan kun glæde alle. Jeg hørte hvad der skete da Blåkildekirken havde sendt cd nr. 2 til Serbien og man sad flere og lyttede til denne. Omkring 20 bøjede deres knæ og bad Jesus om at komme ind i deres liv. Jesus vil ikke nægte nogen noget. Jeg ved at Jesus er tilstede i Serbien når de sidder og lytter og taler om Jesus, for Jesus sagde selv at når to eller tre er samlet i Hans navn vil Han være blandt dem.

*

Det er et dejligt vidnesbyrd, når man hører om et barn som var meget syg, efter forbøn og modtagelse af en bedeklud i dag kan spille fodbold med sine kammerater. 

Jesus helbreder døende dreng.

Jeg blev ringet op af Villy som fortalte mig han havde hørt fra Serbien om en lille dreng som var blevet helbredt efter at Blåkildekirken havde sendt en flig af Jesus kappe (bedeklud). Vi havde alle i Blåkildekirken bedt til Jesus om at den bedeklud som vi sendte til drengen i Hans navn ville helbrede drengen på samme måde som den blødende kvinde blev helbredt efter hun havde rørt kvasten på Jesus kappe.. Drengen var sat i kemo behandling men var langt fra færdig med behandlingen da han modtog bedekluden og Jesus greb ind. Lægerne kan ikke finde nogen forklaring til trods for at de i flere timer undersøgte drengen, men det kan vi i Blåkildekirken. Desværre vidste man ikke for 6 år siden hvad en flig af Jesus kappe kunne gøre, drengens store bror døde for 6 år siden 10 år gammel af samme modbydelige sygdom.

Det er fantastisk hvad Jesus gør i Serbien. Jeg har i dag hørt at Jesus har helbredt en spastisk lammet mand. Efter at manden har rørt ved en flig af Jesus kappe, er han begyndt at rette sine krumbøjet fingre ud, hans hoved som i mange år har været bøjet, er begyndt at rette sig op. Flere har bekræftet at manden gør fremskridt for hver dag der går, man er sikker på han med tiden vil blive rettet op. Når dette sker vil jeg straks skrive om det her på siden.


Gud vil oprejse sig et folk.

 På sommerlejren 2007, hørte vi Johny tale om at Gud vil oprejse sig et folk, Gud vil vælge folk fra alle verdens lande, jeg tror Gud er godt i gang i Serbien, (brug dette link til at høre Jonhy´s tale),

Blåkildekirken har sendt 12 cder til Serbien nu kan her høre disse. disk 1, disk 2, disk 3, disk 4, disk 5, disk 6, disk 7,
 disk 8, disk 9, disk 10, disk 11, disk 12,
du kan også downloade dem om høre dem på din mp3 afspiller.

I Serbien sker ny udvikling, en ny lille gruppe som gerne vil høre om Jesus og hvad Jesus gør for mennesket har fundet hinanden. dette sker i den anden ende af Serbien, i forhold til dem som jeg tidligere har omtalt her på siden . Det glæder os i Blåkildekirken meget at kunne bidrage til at flere får muligheden for at høre om Jesus og vores fader Gud.

Jeg vil løbende følge op på hvad Jesus gør i Serbien...

Siden er opdateret: 15-01-2018 17:54

 

 

српски

Бла̊килдекиркен желите позвати Вас на вече у Србији, ми ћемо вечерас направити ЦД који ми послати доле на Србију. Желите ли да учествује у изради овог ЦД-а, да сте врло добродошли. Након састанка смо попити кафу / чај и хыггер нама мало кантини.

Бла̊килдекиркен тренутно. 50 Библес послао у Србију, у свој језик како би могли прочитати Божију реч истинита. То је дивна вест смо примили из Србије. Коначно човек који је уклоњен један његов ногу због дијабетеса (имала шећер лик над 30) Он сада има скоро нормалан шећер бројке и не би требало да буде подвргнут операцији, и он је имао превисок холестерол бројке то је управо усмерена на путу према доле. Ез 34,12 Као пастир стада гледајући, када су се распршили овце око њега, па ћу пратити моје овце и ослобођење од свих места где су се распршили на тамне облаке и мулметс дана.

Бла̊килдекиркен помаже људима у Исусу име у Србији. Исус је оздравио многе у Србији.

Петак ми је направила нови ЦД, број 7 у низу, послаћемо ћемо у Србији, ова вечер ће бити простора за певање, музика, молитву и говор. Имаш нешто за допринос веццерас се састати и донијети га напред.

*

Исус у Србији.

Да чују о Исусу у Србији, могу само одушевити све. Чуо сам шта се догодило кад Бла̊килдекиркен послао ЦД2 у Србији и да је све више и слушао га. Око 20 упокорити кољена и замолио Исуса да дође у њихове животе. Исус неће ускратити било који ништа. Знам да је Исус присутан у Србији где су сједити и слушати и разговарати о Исусу, јер је Исус рекао да где су двојица или тројица Сабрана у његово име он ће бити међу њима.

*

То је предивна сведочанства, када се чује о детету које је врло болестан и након Форбо пријему захтјева крпом и данас могу играти фудбал са својим пријатељима.

Исус лијечи умирање дечака.

Био сам позвао Виллы који ми је рекао да су чули из Србије на малом дечака који бијаху излечен Бла̊килдекиркен након посла картицу Исуса корице (молите крпом). Имали смо све у Бла̊килдекиркен замолио за Исуса питати тканина које смо послали на дечака у његово име би се излечити дечак на исти начин као и крварења жена је она излечи након дотакну тасселс о Исусу забашурити .. Дечак је био стављен на Цхем терапију, али је далеко од завршите третман је примио бедеклуден и Исус интервенисала. Лекари не могу наћи објашњење упркос чињеници да је у неколико сати, дечак, али можемо Бла̊килдекиркен. Нажалост, то се не зна за 6 година као таб Исуса корице могао учинити, боы'с Биг Бротхер умрије 6 година, 10 година од истог непријатне болести.

То је иненађујуће шта Исус чини у Србији. Данас сам чуо да је Исус оздравио једног узет човек спастичност. Након што је човек дотакнуо картицу забашурити Исуса, он је почео девотинг својим прстима извијених пригнуше оут, његову главу дуги низ година је био склон, почели право сами. Неколико су потврдили да је човек чинећи напредак сваки дан који пролази сигурни смо да ће бити на време отклонити. Када се то деси, ја ћу писати о томе овде.

Бог ће подићи свој народ.

У летњим камповима у 2007, чули смо Јохны Бог ће причати о себи подигли један народ, Бог ће одабрати људе из сваке земље у свету, верујем да Бог је у току, али у Србији.

Бла̊килдекиркен послата 12 ЦД-а у Србији сада може чути их. Дисц 1, Дисц 2, Дисц 3, Дисц 4 Дисц 5 Дисц 6 Дисц 7 Дисц 8, Дисц 9, Дисц 10, Дисц 11, Дисц 12, такође можете преузети их слушати их на ваш мп3 плаыер.

У Србији је нов развој, нове мале групе који желе чути о Исусу и шта Исус чини за људе су открили једни друге. то деси, на другом крају Србији, у поређењу са онима које сам раније споменуо на овој страници. Ми смо задовољством у Бла̊килдекиркен пуно помоћи да добијете више прилика да се чују око Исуса и Оца нашега, Бога.

Ја ћу пратити шта Исус чини у Србији ...

Страна ажурирана: 15-01-2018 17:54

 

 

English

Blåkildekirken would like to invite you to an evening of Serbia, we will this evening make a CD that we send down to Serbia. Do you wish to participate in the preparation of this CD, you're very welcome. After the meeting we drink coffee / tea in our canteen and have a little talk.

 Blåkildekirken currently. sent 50 Bibles to Serbia, in their language so they can read God's true word. This is wonderful news we receive from Serbia. Finally a man who had removed his one leg due to diabetes (had a sugar figure of over 30) he now has a nearly normal sugar figures and should not undergo surgery, he also had a too high cholesterol figures it is just directed at way down. Ez 34.12 As a shepherd watching his flock, when his sheep are scattered around him, so I will keep an eye on my sheep and deliverance from all the places where they were scattered on the dark clouds and mulmets days.

Blåkildekirken helps people in Jesus's name in Serbia. Jesus has healed many in Serbia.

Friday we made a new CD, number 9 in a row, we'll send to Serbia, this evening there will also be room for singing, music, prayer and speech. Got something to contribute this evening meet up and bring it forward.

*
Jesus in Serbia.

To hear about Jesus in Serbia, can only delight all. I heard what happened when Blåkildekirken sent CD2 to Serbia and it was more and listened to him. Approximately 20 bent their knees and asked Jesus to come into their lives. Jesus will not deny any anything. I know that Jesus is present in Serbia where they sit and listen and talk about Jesus, because Jesus said that where two or three are gathered in His name He will be among them.

*
It is a beautiful testimony, when one hears of a child who was very ill after Forbo and receipt of a request cloth today can play soccer with his friends.

Jesus heals dying boy.

I was called by Villy who told me he had heard from Serbia on a little boy who had been healed after Blåkildekirken sent a tab of Jesus sheath (pray cloth). We had everyone in Blåkildekirken asked for Jesus to ask the cloth which we sent to the boy in His name would cure the boy in the same way as the bleeding woman was healed after she touched tassels on Jesus cloak .. The boy had been put on chemo therapy but was far from finished with the treatment he received bedekluden and Jesus intervened. Doctors can not find any explanation despite the fact that in several hours, the boy, but we can Blåkildekirken. Unfortunately it is not known for 6 years ago as a tab of Jesus sheath could do, the boy's big brother died 6 years ago 10 years old by the same nasty disease.

It is amazing what Jesus does in Serbia. I have today heard that Jesus has healed a paralyzed man spasticity. After the man has touched a tab of Jesus cloak, he began devoting its curved fingers bowed out, his head for many years has been bent, have begun to right itself up. Several have confirmed that the man is making progress each day that passes we are sure he will in time be rectified. When this happens I will write about it here.

God will erect a people.

At summer camps in 2007, we heard Johny talk about God will erect themselves a people, God will choose people from every country in the world, I believe God is well underway in Serbia.

Blåkildekirken sent 12 CDs to Serbia now can hear them. Disc 1, Disc 2, Disc 3, Disc 4 Disc 5 Disc 6 Disc 7 Disc 8, Disc 9, Disc 10, Disc 11, Disc 12, you can also download them to listen to them on your mp3 player.

In Serbia is new development, a new small group who would like to hear about Jesus and what Jesus does for humans have found each other. this happens at the other end of Serbia, compared with those which I have previously mentioned on this site. We are pleased in Blåkildekirken much to help to get more opportunity to hear about Jesus and our Father God.
 
I will follow up on what Jesus does in Serbia ...
 
Page updated: 15-01-2018 17:54